Sigrid Servranckx - 

orthopedagoge 

Ik heb altijd al een passie gehad voor kinderen en jongeren. Al sinds de lagere school ben ik bezig met babysitten op jongere kinderen. Deze interesse in mensen maakte dat ik koos voor een opleiding Pedagogische wetenschappen. Kinderen en volwassen helpen wanneer ze het moeilijk hebben leek me erg interessant en hier heb ik mijn beroep van gemaakt. Sinds 2007 werk ik als zelfstandig therapeut in bijberoep in groepspraktijk GC Alpe.

Ik heb een gezin met 3 jongens waarmee ik probeer te ravotten, te spelen en te praten. Bij ons thuis is er een gezellige drukte die ik probeer in goede banen te leiden samen met mijn man.

Je goed in je vel voelen thuis, op school, met je leeftijdsgenoten is iets wat ik enorm belangrijk vind. Pas wanneer dit goed zit, kan iemand zich ontwikkelen en groeien. Als dit proces spaak loopt, zoek ik graag mee hoe dit komt en hoe we het weer kunnen recht trekken. Ik werk graag met inzichten vanuit de wetenschap, op maat van elke cliënt toegepast. Ik richt me voornamelijk op kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Daarnaast kunnen ook mensen (kinderen, jongeren, volwassenen) met mentale beperking en psychische problemen bij mij terecht. Er is zowel een therapeutisch aanbod als opvoedingsondersteuning voor individuele problemen of gezins-problematieken. Ook met diagnostische vragen (screening en testing) kan je bij mij terecht en kijk ik samen met collega’s naar vragen als “ Wat is er met mijn kind aan de hand en hoe kunnen we beter helpen?”.

In overleg werk ik graag samen met andere hulpverleners binnen het gezin, de school en het CLB, afhankelijk van de problematiek.

Ik vind het belangrijk om me bij te scholen en te verdiepen in de wetenschappelijke literatuur, ik tank ook zelf bij in intervisiegroepen en in supervisie. In het therapeutenteam De Poolster, overleggen we ook over een traject op maat voor onze cliënten, binnen het beroepsgeheim.

Ervaring met individuele problemen van uw kind:

 • angststproblemen: fobieën, gegeneraliseerde angst, paniekstoornissen, slaapproblemen, schoolangst, sociale angst, faalangst, piekeren… ;

 • stemmingsproblemen zoals depressie, bipolaire stoornis, en persoonlijkheidsstoornissen (borderline en andere);

 • dwangproblematiek;

 • gedragsproblemen: druk gedrag, ADHD, gedragsstoornissen;

 • sociale problematiek: gebrek aan assertiviteit, tekort aan zelfvertrouwen, moeilijk contacten leggen, pesterijen;

 • ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD;

 • belevingskant van leerstoornissen;

 • zelfbeschadigend gedrag;

 • emotieregulatie: stress, boosheid, verdriet;

 • verwerken van verlies, scheiding, trauma;

 • zindelijkheidsproblemen.

 • Interactieproblemen tussen gezinsleden: ouder- kind, siblings( broers- zussen).
   

Opleidingen

 • 2017: EMDR Deel 1

 • 2013-2015: Permanente Vorming Psychodiagnostiek voor kinderen en jongeren aan de KUL (in samenwerking met VUB en Ugent), 2 jarige opleiding

 • 2012-2013: Handelingsgerichte diagnostiek en Rekentrappers bij Eurek

 • Oktober 2011 Meerdaagse opleiding: « leidinggevende vaardigheden » door het Instituut voor Communicatie (IVC)

 • 2006-2009: Postgraduaat Gedragstherapie aan de KUL (deeltijdse opleiding)

 • Voorjaar 2006 Initiatie in het systeemtheoretisch denken aan de Interactie-academie Antwerpen.

 • Voorjaar 2005 Werken in en met teams door Mieke De Veuster ( KVLV) : Thema Gecentreerde Interactie

 • 1997-2002: Pedagogische wetenschappen (1997-2002, KULeuven), (lic. Orthopedagogiek met gedragsproblemen en personen met een mentale beperking als belangstellingsgebieden).
   

Werkervaringen

 • Coördinatie Buitenschoolse Kinderopvang en Kinderopvang binnen werkgeversfederatie.

 • Thuisbegeleiding Centrum Kinderzorg Gezinsondersteuning.

 • Coördinatie STOP 4-7 ( gedragstherapeutisch groepstraining kinderen, gezin en school voor jonge kinderen met gedragsproblemen).

 • Zorgcoördinatie in een basisschool.

 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaams- Brabant ( nu ook halftijds werkzaam).

 • Als vrijwilliger bestuurslid bij VVO Vlaamse Vereniging Orthopedagogen.

Home TT De Poolster