Tiffany Van den Broeck -

klinisch psychologe

Afbeelding1.png

Al van jongs af aan ben ik geïntrigeerd door het gedrag, de gedachtegang en de gevoelswereld van de mens. Het was me dus al vrij snel duidelijk dat ‘als ik later groot’ was ik iets met mensen wilde doen. We zijn nu enkele jaren later en dat ‘iets’ heeft vorm gekregen in een Bachelor in de Toegepaste Psychologie en een Master in de Psychologie. Binnen deze opleidingen heb ik de kans gekregen om stage te lopen bij PK Alexianen en de Medisch-Psychologische Kliniek (UZ Leuven). Hier heb ik zeer boeiende en leerrijke ervaringen kunnen opdoen die me een stevige en brede basis hebben gegeven om op verder te bouwen. Omdat ik me graag verder blijf ontwikkelen, heb ik het postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen gevolgd. Om mijn therapeutisch werken verder te verstevigen en uit te breiden, start ik in de nabije toekomst een therapieopleiding.

 

Een begeleiding start naar mijn gevoel vanuit het ontwikkelen van een vertrouwensband die ruimte creëert om jezelf te kunnen zijn. Zo kan er een evenwichtige werkrelatie tot stand komen waarbinnen we op zoek gaan naar de individuele krachten van elk kind, elke jongere om zo met moeilijkheden en uitdagingen om te kunnen gaan. We gaan binnen een begeleiding aan de slag zowel via gesprek als creatieve technieken.

Om een zo goed mogelijke begeleiding te kunnen bieden, treed ik in overleg met mijn collega’s Jolien, Stephanie en Tessy bij Alpe onder het gedeeld beroepsgeheim.

Ervaring met individuele problemen van uw kind:

· Angstproblemen: sociale angst, faalangst, piekeren, …;

· Gedragsproblemen: ADHD en gedragsstoornissen;

· Sociale problemen: gebrek aan assertiviteit, tekort aan zelfvertrouwen, moeilijk contact leggen;

· Ontwikkelingsingsstoornissen: ASS, ADHD;

· Belevingskant van leerstoornissen;

· Emotieregulatie: stress, boosheid, verdriet;

· Verwerken van verlies, scheiding;

· Interactieproblemen tussen gezinsleden

· Studiebegeleiding voor kinderen en jongeren met en zonder leer- of ontwikkelingsstoornis.

Opleidingen

· 2017-2018: Postgraduaat Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen.

· 2017: Driedaagse Vorming Suicidepreventie

· 2012-2018: Schakelprogramma en Master in de Klinische Psychologie, optie kinderen en jongeren (KUL)

· 2010-2012: Bachelor in de Toegepaste Psychologie, optie klinische psychologie

Stage- en werkervaringen

· 2017 - …: Zelfstandig kinder- en jongerenpsychologe bij De Poolster (GC Alpe)

· 2019 (juni) - 2021 (januari): Medewerker OverKop huis in Tienen (PK Alexianen/De Wissel/CAW)

· 2020 (juni-augustus): Psychologe op de kinderpsychiatrische afdeling, huis 4 (UZ Leuven)

· 2018 (november) – 2019 (mei): Psychologe op de afdeling Beaufort (crisiszorg en kortverblijf) (UPC Kortenberg)

· 2015 – 2018: Studiecoach bij Rebus, begeleidingen in studiemethodiek, faalangst, coaching, …

· 2016 (oktober-december): Psychologische ondersteuning op de Leuvense Urgentie Kinderpsychiatrie (LUK, UZ Leuven).

· 2016 (juli-oktober): Zomerpsychologe leefgroepen kortverblijf kinderen en jonge tieners op de Medisch-Psychologische Kliniek (MPK, UZ Leuven)

· 2015 (september) – 2016 (april): Stagiaire – MPK, UZ Leuven – Leefgroepen kortverblijf kinderen en jonge tieners

· 2012 (maart-juni): Stagiaire – PK Alexianen (Tienen), afdeling psychodiagnostiek en middelenafhankelijkheid

· 2011 (februari-maart): Stagiaire – Home Boeckenberg (Deurne), begeleidingstehuis voor geplaatste jongeren uit problematische opvoedingssituaties, jongensgroep van 14 tot 18 jaar.

 

 

Consultaties na afspraak:

dinsdag van 17u-21u, donderdag 17u-21u

Ook online begeleidingen zijn mogelijk.

Bij voorkeur aanmelden via mail of de website: www.ttdepoolster.be

Contact: tiffany.vandenbroeck@outlook.com of ttdepoolster@gmail.com

Home TT De Poolster