Tessy Ooghe -

orthopedagoge

IMG_20190923_183550_edited.jpg

In het secundair onderwijs wist ik al snel dat ik later een sociaal beroep wou uitoefenen. Ik ben daarna gestart met een opleiding Toegepaste Psychologie optie School- en Pedagogische Psychologie. Hierna koos ik om me bij te scholen en schakelde naar de master Pedagogische Wetenschappen optie Orthopedagogiek. In 2019 behaalde ik mijn diploma met onderscheiding. Het jaar daaropvolgend ben ik mij gaan specialiseren in ontwikkelingsproblemen en werkte ik bij het Praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en het Expertisecentrum Autisme in Gasthuisberg. Kort daaropvolgend begon ik bij Gauzz, een revalidatieproject voor kinderen en jongeren met autisme, een verstandelijke beperking en gedragsproblemen en als onderzoeksmedewerker bij Ontwikkelingspsychiatrie. Ik ben van start gegaan als zelfstandige in bijberoep om mijn ervaringen in het klinisch werkveld te verbreden met oog op het starten van de gedragstherapeutische opleiding. 

 

Voor mij is therapie een veilige omgeving creëren om te onderzoeken welke zaken nu juist goed en minder goed gaan in het leven van een kind of jongere. Vervolgens kijken we samen naar wat er nodig is om een betere situatie te creëren. Wanneer de omgeving hier een belangrijke rol kan spelen werk ik graag samen met hen. Ik overleg daarnaast ook graag met mijn collega’s Stephanie, Tiffany en Jolien en de artsen van Alpe over de beste aanpak voor jouw situatie, binnen het gedeeld beroepsgeheim.

 

Vormingen: 

 • (2021) SCID-5 junior Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 stoornissen bij kinderen en adolescenten (CCD)

 • (2019) DISCO Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (KUL). 

 • (2019) Autisme in het gezin (SIG vzw).

 • (2020) Emotieregulatie bij kinderen en jongeren met autisme (11 congressen).

 

Opleidingen:  

 • (2019-2020) Getuigschrift Specialisatie in de Orthopedagogiek (KUL). 

 • (2016- 2019) Schakelprogramma en Master in de Pedagogische Wetenschappen optie Orthopedagogiek (KUL). 

 • (2013-2016) Bachelor in de Toegepaste Psychologie optie School- en Pedagogische Psychologie (Thomas More). 

 

Stage- en werkervaring: 

 • 2021: Orthopedagoge bij het Centrum van Ontwikkelingsstoornissen te Leuven

 • 2021: Ondersteuner bij het Ondersteuningsnetwerk Type Basisaanbod, 3 en 9 te Brussel-Oost

 • 2020-2021: Orthopedagoge bij het Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid te Leuven. 

 • 2020-2021: Onderzoeksmedewerker bij Ontwikkelingspsychiatrie te Leuven. 

 • 2019-2020: Specialisatie bij Praktijkcentrum Psychologie en Pedagogische wetenschappen (PraxisP) te Leuven. 

 • 2019-2020: Specialisatie bij het Expertisecentrum Autisme (ECA) te Leuven. 

 • 2018-2019: Stagiaire Orthopedagoge bij Voortgezet Speciaal onderwijs Cluster 4 te Hengelo (Nederland). 

 

Contact en informatie: 

E-mail: tessy.ooghe@hotmail.com

Telefoonnummer: +32456/36 65 13

Consultaties na afspraak: maandag van 13u tot 21u

Home TT De Poolster